fairy fishing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng chuột để hướng dẫn các puck qua cầu và ném cái móc để bắt nàng tiên. Mỗi người có một giá trị khác nhau và bạn sẽ nhận được số hiển thị trên mỗi màn hình.