Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Làm móng Barbie cho ngày cưới của cô. Cắt và nộp móng tay của bạn, giữ ẩm bàn tay của bạn và làm cho một men tốt đẹp với màu sắc và các mẫu mà bạn thích.