Factoriz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một thời gian chơi vui nhộn này Zuma. Nhiệm vụ của bạn là để tham gia ba hoặc nhiều quân của cùng một màu sắc tránh đoạn cuối của chuyến du lịch.