FA 18 Hornet

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành các giai đoạn khác nhau của đào tạo để bay máy bay này và khi bạn đã @ ném mình để làm cho sẵn sàng cho nhiệm vụ này.