Extreme Snowboard

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành Snowboarding cực làm các thủ thuật khác nhau mà bạn được yêu cầu ở mỗi cấp, bạn phải sử dụng các phím xuất hiện phía trên bên trái. Sau khi một bồi thẩm đoàn sẽ ghi những gì bạn đã làm.