Extreme Skater

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành với các ván trượt trong các kịch bản cực đoan, với núi và nhảy cao ngất trời. Do tất cả các loại của các pha nguy hiểm trong không khí để có được nhiều điểm.