Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp nhiếp ảnh gia này để chụp ảnh có tính phí, ông đi đến các quốc gia diễn ra trong tìm kiếm của quái vật nổi tiếng nhất của ông. Tìm kiếm trên sân khấu các máy ảnh và tiền xu vàng.