extreme park

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện thủ thuật với hội đồng quản trị của bạn trong Snowpark. Pilla tốc độ bằng cách giữ phím Spacebar để đi từ một phía khác, khi bạn đang nhảy bấm phím mà cho bạn để làm một trong những thủ thuật có thể.