Extreme Diving

Đang tải trò chơi...
Bạn phải tiêu diệt kẻ thù của bạn với súng của bạn "spear-cá" và thu thập điểm cho kho tàng biển bạn tìm thấy.