Extreme Building Runner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đừng để King Kong lấy cô gái của bạn và chạy dọc theo mái nhà của tòa nhà có cẩn thận không để chuyến đi hoặc mùa thu. Phục hồi năng lượng của bạn với đồ uống năng lượng mà bạn sẽ gặp phải.