Express Way

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển lưu lượng đào tạo bằng cách thay đổi màu sắc của đèn giao thông để mở một số tuyến đường và đóng người khác để tránh tai nạn.