Explore Ponyville

Đang tải trò chơi...
Chạng vạng Sparkle đã trở lại Ponyville và cần sự giúp đỡ của bạn bè của mình để khám phá và có chơi vui vẻ, lựa chọn trang điểm, vẽ hoặc thiết kế trang phục đẹp cho ngựa.