Expendables 3 TD

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi rất tốt của tháp quốc phòng và chiến tranh dựa trên một phần ba của bộ phim 'The Expendables'. Hoàn thành nhiệm vụ khác nhau bằng cách sử dụng kỹ năng của mỗi người lính.