EvitoBall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy cố gắng vượt qua rất nhiều cấp độ ra lệnh theo độ khó. Những gì bạn nhận được là để mang lại bóng để thoát khỏi tránh tất cả các loại chướng ngại vật và thu thập tất cả các vòng tròn màu trắng.