Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một thuật sĩ người phải bảo vệ con người khỏi bị tấn công bởi những con quỷ. Chỉ tấn công vào ban đêm, ban ngày giúp cải thiện kỹ năng của bạn trong ngôi nhà chính và khi bạn làm cho sẵn sàng @ bấm 'Rest Cho đến đêm' để bắt đầu cuộc chiến.