Evil Minion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là ông ba bị ác, bắt cóc trẻ em thông qua các đường phố tối của Londes cẩn thận bà mẹ không bị bắt hoặc cảnh sát. Sử dụng các phím mũi tên, tấn công với A, S giáo với các đối tượng và với 'không gian' nhảy.