Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trong những hậu duệ, Evie, đã đeo đẳng trong việc khai thác kho báu tay. Và tất nhiên, cả hai đào, đào nhiều, bởi vì cuối cùng những gì xảy ra sẽ xảy ra, rằng bàn tay được làm bằng cháo và bạn phải đi đến bác sĩ để được chữa bệnh.