Everest Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cố gắng đạt đến đỉnh Everest leo cẩn thận hơn bạn không thả bất kỳ khối băng. Đừng quên để nạp tiền ký oxy thu của bạn nằm rải rác khắp nơi trên núi.