Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hunter Huntsman mãi mãi về sau cao sẽ săn sói quàng khăn đêm nay, nhưng bạn phải che giấu đằng sau những bộ quần áo đúng, những người mà ngụy trang mà còn mà bạn thích.