Ever After High Hunter Huntsman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hunter Huntsman mãi mãi về sau cao sẽ săn sói quàng khăn đêm nay, nhưng bạn phải che giấu đằng sau những bộ quần áo đúng, những người mà ngụy trang mà còn mà bạn thích.