Ever After High Doll House

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Búp bê nhà bao giờ sau khi đảm bảo cao giờ vui vẻ. Một cách chính xác được đặt đồ nội thất và các đối tượng khác cho phiên bản dẻo của các cô gái có thể sống trong nó giống như nữ hoàng.