Even More Bloons

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn bạn không biết một con khỉ có càng nhiều bong bóng hưng. Nhân vật chính của Bloons saga chỉ sống cho một điều, tiêu diệt chúng. Sử dụng phi tiêu, mìn, chất nổ hoặc bất cứ điều gì. Và thua là không bao giờ nụ cười của anh làm nên bản chất anh ta.