Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Sống ở châu Âu và không biết những nước nào. Và làm thế nào mà họ có. Thật là một sự xấu hổ, hey!. Nhưng tranquilico, với trò chơi này bạn có thể tìm hiểu tất cả những điều này, đi qua đường ống.