Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sống ở châu Âu và không biết những nước nào. Và làm thế nào mà họ có. Thật là một sự xấu hổ, hey!. Nhưng tranquilico, với trò chơi này bạn có thể tìm hiểu tất cả những điều này, đi qua đường ống.