Etherena Beta

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu chống lại kẻ thù của bạn để giải cứu thế giới ... Rất tốt trò chơi chiến đấu cho 1 hoặc 2 người chơi với nhiều tùy chọn để chiến đấu. Phải mất thời gian để tải.