Ether Cannon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển tàu của bạn với con trỏ và loại bỏ tất cả các kẻ thù của bạn bằng cách bắn pháo của bạn với con chuột. Xác định vị trí chúng với radar của bạn, họ được đánh dấu màu vàng và có thể cải thiện vũ khí của bạn thu thập các vòng tròn màu xanh lá cây.