eskimo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các khối đá để bạn có được có được lều tuyết của bạn. Sử dụng con trỏ 'xuống' để chọn lên một khối và với phím cùng bạn ném nó, làm cho cầu thang để khắc phục những đỉnh cao.