Escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã bị bỏ tù vì một tội ác anh không phạm, trốn thoát khỏi nhà tù bằng cách sử dụng di chuyển ít nhất có thể và cẩn thận bẫy và vệ sĩ. Mỗi khi bạn tiến bộ một vị trí bảo vệ trước cả.