escape quickly

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện các phản xạ và kỹ năng của bạn với con trỏ thoát khỏi các cuộc tấn công ninja đỏ. Giữ esquivándole càng lâu càng tốt để có được điểm số cao hơn.