Escape From Planet Hell

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tránh xa các tàu bằng cách tiêu diệt tất cả các robot trong thú vị đầu tiên bắn súng này. Để hoàn tất trước khi các robot đối phương chỉ vào đầu.