Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Thifanie có trách nhiệm cứu thế giới bằng cách tiêu diệt người ngoài hành tinh đã đến Trái đất, giúp đỡ để loại bỏ chúng.