Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thifanie có trách nhiệm cứu thế giới bằng cách tiêu diệt người ngoài hành tinh đã đến Trái đất, giúp đỡ để loại bỏ chúng.