Escape 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thifanie có trách nhiệm cứu thế giới bằng cách tiêu diệt người ngoài hành tinh đã đến Trái đất, giúp đỡ để loại bỏ chúng.