Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tuyệt vời trò chơi của Hội Chữ thập đỏ, trong đó bạn có thể mô phỏng công việc của tình nguyện viên ở các vị trí nghèo túng nhất. Thực hiện theo các hướng dẫn khi bắt đầu học cách sử dụng tất cả các yếu tố và giúp người dân.