ER

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dẫn đến các bệnh nhân trong thích hợp phòng chờ cho bệnh của bạn, bạn chỉ ra bản đồ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang hai bên, các 'z' để tăng tốc, 'x' để ngăn chặn và 'c' ngược lại.