Epsilon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn muốn ép não này là trò chơi của bạn. Đặt lỗ kéo với con chuột để bắt quả bóng và sau đó nhập vào các cổng thông tin, bạn có thể di chuyển bất cứ lúc nào các lỗ.