Epic War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuộc đấu tranh cho Trung Trái đất đã bắt đầu, bảo vệ lâu đài của bạn từ tấn công của Orc tạo một đội quân và nhận phòng thủ mới. Bắn mũi tên từ tháp bằng cách di chuyển con trỏ để chọn hướng và nhấp vào biểu tượng mũi tên để