Epic Clicker Middle Earth

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện các kỹ năng của bạn bằng cách click chuột để loại bỏ những con quái vật và Orc người muốn adueñar của Middle-earth. Khi bạn kiếm được đồng tiền bạn có thể cải thiện kỹ năng ảo thuật của mình.