Epic Battle Fantasy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sống một cuộc phiêu lưu cướp biển và giải cứu bạn bè của bạn từ những kẻ bắt cóc mình, trên màn hình đầu tiên sẽ giải thích các lệnh game.