enQbate

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Duyệt qua menu game; với các mũi tên bạn chọn màn hình hiển thị với các lựa chọn chính + và X đóng. Nhận đẩy tất cả các hộp để hoàn thành con số mà không đi qua số bạn cho biết.