Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cuộc phiêu lưu trong tương lai bắn vào kẻ thù của bạn với sự giúp đỡ của robot đồng hành của bạn. Trên màn hình đầu tiên sẽ dạy bạn làm thế nào để sử dụng kỹ năng của bạn.