Energy Physics

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các mảnh của mỗi màn hình để biến điện trở lại và ra và tiêu diệt những kẻ xấu. Ở các cấp độ đầu tiên họ sẽ giải thích như thế nào.