Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bout bạn chỉ chống lại toàn bộ quân địch. Sử dụng chuột để nhắm và bắn, bạn di chuyển với các phím WAD với con số 1-6 vũ khí thay đổi theo adquiendo đi trong trò chơi.