Enemy Lines

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bout bạn chỉ chống lại toàn bộ quân địch. Sử dụng chuột để nhắm và bắn, bạn di chuyển với các phím WAD với con số 1-6 vũ khí thay đổi theo adquiendo đi trong trò chơi.