Endless Zombie Rampage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ hành tinh khỏi bị tấn công bởi các thây ma. Bạn di chuyển con trỏ chuột để ngắm và chụp, với 'R' tải lại vũ khí của bạn và thay đổi súng của bạn với 'Q'. Tìm vũ khí mới và điện-up.