enDice

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt con xúc xắc trong rỗng miễn phí xem xét rằng số hiển thị là sự chuyển động mà bạn có trong mỗi người. Bạn có rất nhiều màn hình để ép não của bạn.