Empire of the Galaldur

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo một đế chế xây dựng tòa nhà đầu tiên cần thiết để có được thực phẩm, đá và vàng. Bạn cũng cần phải xây dựng một quân đội có khả năng bảo vệ các cuộc tấn công hoặc xâm nhập vùng lãnh thổ khác.