EminemMania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy rapper gây tranh cãi nhất của thời điểm thu thập tất cả các hồ sơ vàng và hamburger bạn và có thể rời khỏi trang web, nhưng các tay săn ảnh bắt gặp anh ta.