Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Emily đã mở một cửa hàng kem, nhưng để phát triển mạnh bạn cần để phục vụ đơn đặt hàng của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả để họ được hạnh phúc và trả tiền. Viện trợ từ phía bạn sẽ không gây tổn hại cho doanh nghiệp.