Emily's Ice Cream Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Emily đã mở một cửa hàng kem, nhưng để phát triển mạnh bạn cần để phục vụ đơn đặt hàng của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả để họ được hạnh phúc và trả tiền. Viện trợ từ phía bạn sẽ không gây tổn hại cho doanh nghiệp.