Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Emily là một giáo viên và nhu cầu giúp đỡ của bạn để dạy cho học sinh của mình. Trả lời câu hỏi của bạn, cung cấp cho họ những cuốn sách mà họ cần và cố gắng không để bị phân tâm.