emerald thief!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận đánh cắp ngọc lục bảo lớn nhất thế giới đó là trong Bảo tàng. Tránh bị phát hiện đi thận trọng xung quanh phòng mà không cần camera an ninh cazen bạn.