Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn sẽ nhận ra phôi chỉ ra trong mỗi cấp độ để các phòng thí nghiệm. Sử dụng bình sữa như một rào cản để thay đổi hướng hoặc bảo vệ các linh mục và các quan chức.