embrioni in fuga

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn sẽ nhận ra phôi chỉ ra trong mỗi cấp độ để các phòng thí nghiệm. Sử dụng bình sữa như một rào cản để thay đổi hướng hoặc bảo vệ các linh mục và các quan chức.