Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trải nghiệm một phong cách RPG phiêu lưu cổ điển Zelda. Mất rất nhiều kẻ thù và tìm kiếm các mặt hàng và vũ khí để giúp bạn giải phóng những người bị áp bức của bạn.