ElvenMists

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Libera tiên của mỗi khối màn hình Tetris tụ phong cách. Thay đổi vị trí của các mảnh theo ý thích của bạn và đặt ở nơi đó tạo ra đầy đủ.