Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Elsa đã có rất nhiều của món ăn, giúp đỡ để làm cho họ sơn tươi sáng và sau đó có thể trang trí các hình vẽ và đồ trang trí mà bạn thích.