Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa đã có rất nhiều của món ăn, giúp đỡ để làm cho họ sơn tươi sáng và sau đó có thể trang trí các hình vẽ và đồ trang trí mà bạn thích.